Diabetes mellitus

Diabetes mellitus je onemocnění vyvolané dlouhodobým zvýšením hladiny glykémie (cukru) v krvi. Pokud není cukrovka adekvátně léčena, vede zvýšená hladina glykémie k závažným komplikacím, a to především ke zvýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění (srdeční infarkt, cévní mozkové příhody), zkrácení délky života, k poškození zraku, nervů a ledvin.

Diabetes postihuje 10 % populace

Nejrozšířenějším typem diabetu je tzv. diabetes 2. typu, který se typicky vyskytuje ve středním a starším věku a je spojen s nezdravým životním stylem, obezitou, arteriální hypertenzí a poruchou metabolizmu lipidů. V České republice trpí diabetem v současné době téměř 10 % populace. Náklady na jeho léčbu představují 15–20 % celkových nákladů na zdravotnictví, z toho dvě třetiny jdou na léčbu chronických komplikací.Na vzniku onemocnění se podílí řada faktorů, které současná nabídka léků nedokáže všechny postihnout.

Proto i  přes značné pokroky v léčbě diabetu trpí stále značná část pacientů četnými chronickými komplikacemi. Je tedy nutné i nadále pracovat na vývoji nových léků, které dokáží zlepšit nejen diabetes, ale optimálně také snížit hmotnost a ovlivnit chronické komplikace diabetu a přidružená onemocnění.