Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění

Historicky největší tuzemský projekt tohoto typu, který spojuje pět center vědecké, výzkumné a klinické excelence.

Týmy odborníků budou společně pracovat na hlubším poznání příčin těchto vzájemně propojených chorob, na vývoji nových léků i větším zapojení moderních technologií v léčbě.

Aktuality

Spolupráce kombinuje experimentální, preklinický, translační a klinický výzkum kardiovaskulárního systému s vybranými aspekty výzkumu metabolismu.

V Brně se uskutečnil první Offsite Meeting projektu CarDia pro řešitele projektu

Číst více

Tisková zpráva -
Světový den obezity: Dětská obezita na vzestupu v souvislosti s covidovým obdobím

Stáhnout PDF 

Tisková zpráva -
České instituce zahajují společný boj proti epidemii obezity, cukrovky a onemocnění srdce

Stáhnout PDF 

Aktuálně

Spolupráce kombinuje experimentální, preklinický, translační a klinický výzkum nervového a kardiovaskulárního systému s vybranými aspekty výzkumu metabolismu.

Více novinek

The first Offsite Meeting of the CarDia project for project researchers took place in Brno

Číst více

O projektu

Každá zapojená instituce bude s ostatními spolupracovat na řešení úkolů, které by měly vést k efektivnějšímu zvládání „epidemie“ civilizačních onemocnění, zejména prostřednictvím:

  • hlubšího porozumění společným příčinám úzce souvisejících onemocnění
  • rychlejšího a efektivnějšího testování účinnosti a bezpečnosti nových léků
  • zapojení pacientů do nejnovějších studií
  • lepšího využití moderních technologií v léčbě
  • příležitosti pro mladé vědce a lékaře
  • a účinnějších preventivních programů

Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění je financován z
„Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví –
EXCELES“, který je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a
odolnost – Next generation EU. Registrační číslo projektu je LX22NPO5104.

Výzkum onemocnění

Zaměřujeme se na experimentální, preklinický, translační a klinický výzkum diabetu, obezity, kardiovaskulárních chorob.

Prestižní publikace

Distinct roles of adipose triglyceride lipase and hormone-sensitive lipase in the catabolism of triacylglycerol estolides.

Brejchová, K., Radner, F. P. W., Balas, L., Palůchová, V., Čajka, T., Chodounská, H., Kudová, E., Schratter, M., Schreiber, R., Durand, T., Zechner, R., Kuda, O.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2021, 118(2), e2020999118.

Plectin ensures intestinal epithelial integrity and protects colon against colitis.

Krausová, A., Burešová, P., Sarnová, L., Oyman-Eyrilmez, G., Škarda, J., Wohl, P., Bajer, L., Sticová, E., Bartoňová, L., Pácha, J., Koubková, G., Procházka, J., Sporrer, M., Durrbeck, C., Stehlíková, Zuzana, V., M., Ziolkowska, N., Sedláček, R., Jirák, D., Kverka, M., Wiche, G., Fabry, B., Kořínek, V., Gregor, M.

Mucosal Immunology. 2021, 14(3), 691-702.

Endogenous neurosteroids pregnanolone and pregnanolone sulfate potentiate presynaptic glutamate release through distinct mechanisms.

Smejkalová, T., Kořínek, M., Krůšek, J., Hrčka Krausová, B., Candelas Serra, M., Hajduković, D., Kudová, E., Chodounská, H., Vyklický ml., L.

British Journal of Pharmacology. 2021, 178(19), 3888-3904

Dostávejte novinky

Zanechte nám kontakt, a mějte přehled o aktuálním dění
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.