Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění

Historicky největší tuzemský projekt tohoto typu, který spojuje pět center vědecké, výzkumné a klinické excelence.

Týmy odborníků budou společně pracovat na hlubším poznání příčin těchto vzájemně propojených chorob, na vývoji nových léků i větším zapojení moderních technologií v léčbě.

Aktuality

Spolupráce kombinuje experimentální, preklinický, translační a klinický výzkum kardiovaskulárního systému s vybranými aspekty výzkumu metabolismu.

Podcast: Kdo by měl zajít na preventivní vyšetření při náhlé srdeční smrti příbuzného?

Číst víceTisková zpráva

Podcast: Transplantační léčba diabetu

Číst víceTisková zpráva

V Olomouci se uskutečnil druhý Offsite Meeting projektu CarDia

Číst víceTisková zpráva

Aktuálně

Spolupráce kombinuje experimentální, preklinický, translační a klinický výzkum nervového a kardiovaskulárního systému s vybranými aspekty výzkumu metabolismu.

Více novinek

Podcast: Kdo by měl zajít na preventivní vyšetření při náhlé srdeční smrti příbuzného?

Číst více

O projektu

Každá zapojená instituce bude s ostatními spolupracovat na řešení úkolů, které by měly vést k efektivnějšímu zvládání „epidemie“ civilizačních onemocnění, zejména prostřednictvím:

  • hlubšího porozumění společným příčinám úzce souvisejících onemocnění
  • rychlejšího a efektivnějšího testování účinnosti a bezpečnosti nových léků
  • zapojení pacientů do nejnovějších studií
  • lepšího využití moderních technologií v léčbě
  • příležitosti pro mladé vědce a lékaře
  • a účinnějších preventivních programů

Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění je financován z
„Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví –
EXCELES“, který je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a
odolnost – Next generation EU. Registrační číslo projektu je LX22NPO5104.

Výzkum onemocnění

Zaměřujeme se na experimentální, preklinický, translační a klinický výzkum diabetu, obezity, kardiovaskulárních chorob.

Prestižní publikace

Distinct roles of adipose triglyceride lipase and hormone-sensitive lipase in the catabolism of triacylglycerol estolides.

Brejchová, K., Radner, F. P. W., Balas, L., Palůchová, V., Čajka, T., Chodounská, H., Kudová, E., Schratter, M., Schreiber, R., Durand, T., Zechner, R., Kuda, O.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2021, 118(2), e2020999118.

Plectin ensures intestinal epithelial integrity and protects colon against colitis.

Krausová, A., Burešová, P., Sarnová, L., Oyman-Eyrilmez, G., Škarda, J., Wohl, P., Bajer, L., Sticová, E., Bartoňová, L., Pácha, J., Koubková, G., Procházka, J., Sporrer, M., Durrbeck, C., Stehlíková, Zuzana, V., M., Ziolkowska, N., Sedláček, R., Jirák, D., Kverka, M., Wiche, G., Fabry, B., Kořínek, V., Gregor, M.

Mucosal Immunology. 2021, 14(3), 691-702.

Endogenous neurosteroids pregnanolone and pregnanolone sulfate potentiate presynaptic glutamate release through distinct mechanisms.

Smejkalová, T., Kořínek, M., Krůšek, J., Hrčka Krausová, B., Candelas Serra, M., Hajduković, D., Kudová, E., Chodounská, H., Vyklický ml., L.

British Journal of Pharmacology. 2021, 178(19), 3888-3904