8. ročník Kardioakademie IKEM

Zveme vás na 8. ročník Kardioakademie IKEM

25.05.2024 - ARYTMIE: pokračuje cesta lékaře (ještě ne AI) k pacientovi

I letos se zaměříme na poskytnutí maximálního množství prakticky použitelných informací v oblasti kardiologie. Součástí programu budou přednášky předních odborníků, diskuse z praxe, případové kazuistiky i testování znalostí pomocí hlasovacího zařízení.

Velkou novinkou letošního ročníku je zařazení modulu Genetika v kardiologii. Budeme se zabývat vlivem genetických faktorů na vznik a průběh srdečních onemocnění, představíme aktuální výsledky v oblasti genetické diagnostiky a terapie kardiologických onemocnění.


Místo a čas konání:

9.00 – 16.00

Hlavní budova IKEM

Kongresový sál 5. patro

Vídeňská 1958/9

14021 Praha 4

Počet kreditů na jeden přednáškový den: 6

Kardioakademie je pořádána dle Stavovského práva ČLK č.16, a odbornou garanci převzal prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiologie IKEM.

Kurzovné: 700 Kč za jeden přednáškový den  (včetně celodenního občerstvení a oběda)

Kurzovné pro studenty: 350 Kč při předložení indexu, ISIC karty apod. při podpisu prezenční listiny.

Vedoucí projektu: Dana Synková, 724 390 504, registrace@tcb.cz

Více informací na: www.kardioakademie.cz