8. Česká lipidomická a metabolomická konference

Termín: 16. - 17. května 2024

Místo konání: Aula Filozofické fakulty UP Olomouc, Křížkovského 10, Olomouc

Témata:

Translace lipidomiky a metabolomiky do praxe

Pokroky v lipidomické a metabolomické analýze

Biologie a biochemie lipidů

Aplikace lipidomiky a metabolomiky

Důležité termíny:

Registrace abstraktů přednášek do 31. března 2024

Registrace abstraktů posterů do 5. května 2024

Ukončení registrace účastníků 30. dubna 2024

Více informací a registrace:

https://biochemie.fnol.cz/ceska-lipidomicka-a-metabolomicka-konference