Jak léčit diabetes u nemocných se závažnými a méně typickými komorbiditami?

DIA Akademie

Aktuální informace ze všech oblastí diabetologie.

18. 5. 2024 Jak léčit diabetes u nemocných se závažnými a méně typickými komorbiditami?

Program:

Méně typické komplikace diabetu

10:00 – 10:30

Poruchy příjmu potravy a diabetes

PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.

10:30 – 11:00

Léčba fibrilace síní u diabetika

MUDr. Eva Borišincová

11:00 - 11:30

Revmatologická onemocnění a diabetes

doc. MUDr. Mária Filková, Ph.D.

11:30 – 12:00

Léčba diabetu u pacienta s kognitivní dysfunkcí

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

12:00 – 12:30

Léčba dyslipidémie u diabetika

MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

12:30 – 13:30

Oběd

DM 1. typu, technologie, transplantace

13:30 – 14:00

Kontinuální monitorace glykémie: aktuální stav a perspektivy

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

14:00 – 14:30

Transplantační léčba diabetu

MUDr. Peter Girman, Ph.D. / doc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D.

14:30 - 15:00

IKEM registr diabetiků 1. typu

MUDr. Robert Bém, Ph.D.

15:00 – 15:15

Přestávka

Léčba diabetu u pacientů s komplikacemi a komorbiditami

15:15 – 15:45

Černý kašel a další infekční choroby u diabetiků

MUDr. Petr Smejkal (online)

15:45 – 16:15

Léčba diabetika s vyšším stupněm obezity

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

16:15 - 16:45

Léčba diabetu u pacienta s pokročilou renální dysfunkcí

prof. MUDr. Martin Haluzík DrSc.

16:45 – 17:00

Přestávka

17:00 - 18:30

Workshopy: každý 45 min

Workshop č. 1:

Indikace technologií v diabetologii

MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Workshop č. 2:

Role spánku na kompenzaci diabetu a chytrá zařízení na měření spánku nejen u diabetiků

doc. MUDr. Michal Dubský, Ph.D., FRSPH, MBA

Více informací a registrace na www.dia-akademie.cz