Kulatý stůl v PS PSČR na téma obezita

Obezita, vliv prostředí a duševní zdraví. O tom u kulatého stolu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 17. dubna 2024 debatovali politici se zástupci zdravotnických organizací. Událost organizovali místopředsedkyně PS PSČR PhDr. Olga Richterová, Ph.D. a místopředseda Výboru pro zdravotnictví MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, ve spolupráci s Českou obezitologickou společností ČLS JEP.

Přednosta Centra diabetologie IKEM prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. promluvil o tématu výskytu obezity v populaci a jejích rizicích a důsledcích. Další přispěvatelé hovořili také o obezitě v souvislosti s duševním zdravím nebo o tom, jaký vliv představuje rodina a kulturní prostředí jedince. Jedním z bodů debaty byl také Národní program prevence a léčby obezity jako nová strategie Česka a co dalšího může český stát udělat pro prevenci obezity.

Diskuzního panelu se kromě dalších zástupců zdravotnických zařízení zúčastnili také ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Ing. Zdeněk Kabátek nebo senátoři MUDr. Bohuslav Procházka a MUDr. Lumír Kantor.