Mezinárodní seminář “Development of Diagnostic and Therapeutic Molecular Probes for Magnetic Resonance and Optical Imaging"

PZM - MR IKEM ve spolupráci s Akademií věd a Karlovou univerzitou pořádá mezinárodní seminář “Development of Diagnostic and Therapeutic Molecular Probes for Magnetic Resonance and Optical Imaging". 4. ročník ze série tradičních valašských seminářů tento rok proběhne 21.-23. května v Jizerských horách. Místo konání: Janov nad Nisou 5, 468 11 Janov nad Nisou, Česká republika. (https://www.hotelpremier.cz)

Workshop je určen především pro lidi zabývajícími se experimentálními zobrazovacími metodami (Optické zobrazování, Magnetická resonance (1H, 11B, 19F, 23Na, 31P)) a vývojem kontrastních látek pro vizualizaci buněk a transplantované tkáně těmito zobrazovacími modalitami. Součástí semináře jsou i výukové přednášky. Přednášky budou v angličtině.

Kromě tradičních skupin z IKEMu (doc.Jirák), Akademie věd (Dr. Pop-Georgievski), Biocevu (Dr.Laga) a Karlovy university (Dr.Sedláček) se workshopu zúčastní i hosté z dalších domácích (Universita Palackého v Olomouci – doc.Šišková) a zahraničních institucí a univerzit (University of Augsburg – Dr.Bunzen, Weizmann Institute of Science – Dr.Bar-Shir).

Účastníci jsou z České republiky, Bulharska, Indie, Itálie, Izraele, Kolumbie, Makedonie, Německa, Polska, Slovenska, Turecka a Uruguaye. V současné době je kapacita workshopu zcela naplněna.

Podpořeno projektem Národního ústavu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění (Program EXCELES, projekt č. LX22NPO5104) - financováno Evropskou unií - Next Generation EU.

Více informací na: www.mrs.ikem.cz