Podcast: Kdo by měl zajít na preventivní vyšetření při náhlé srdeční smrti příbuzného?

Příčinou náhlého úmrtí ve věkové skupině mladší 50 let jsou především dědičná kardiovaskulární onemocnění. Jedná se především o vrozené onemocnění srdečního svalu, vrozené poruchy převodu srdečního rytmu a onemocnění pojivové tkáně vedoucí k oslabení stěny velkých tepen. Je 50% pravděpodobnost, že něco podobného příbuzný zdědí. Včasné vyšetření příbuzných proto slouží jako prevence dalšího náhlého úmrtí v rodině. Vše probereme s MUDr. Alicí Krebsovou, Ph.D., vedoucí Centra dědičných kardiovaskulárních onemocnění IKEM a řešitelkou projektu Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění.