V Olomouci se uskutečnil druhý Offsite Meeting projektu CarDia

Druhá vědecká konference Národního institutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění LX22NPO5104 (zkráceně CarDia) se konala v termínu 12. – 13. 4. 2024 v Olomouci.

Akce se zúčastnili nejenom vědečtí pracovníci ze všech zapojených institucí, ale také členové Mezinárodního poradního sboru projektu, členové Statutory Board, finanční a administrativní pracovníci projektu a také spolupracující řešitelé z Univerzity Palackého v Olomouci.

V rámci konference proběhly přednášky napříč všemi projektovými aktivitami společně s diskusemi u vystavených posterů. Náš zdánlivě velmi široký záběr mezi kardiovaskulárními chorobami a metabolickými poruchami, včetně vývoje nových metod jejich studia, dobře pokrývá patogenetickou kontinuitu těchto onemocnění. Pevně věříme, že tato konference a zejména pak pokračující spolupráce na projektu CarDia, přinesla a ještě přinese řadu nových poznatků o povaze a léčbě těchto onemocnění a přispěje tak ke snížení úmrtnosti, kterou způsobují.

Cardia Book of Abstracts